Melkkoeien en kalfjes

Een melkveebedrijf kan natuurlijk niet zonder koeien en kalfjes!

Vanuit de zichtstal zijn de melkkoeien goed te zien. De kalfjes zitten in een buitenverblijf, deze zijn te zien en te aaien! Het jongvee en de drachtige koeien lopen buiten en deze kun je bekijken vanuit de "leef je uit weide" en het boerenterras.