Blije koe dag 2019

Ieder jaar gaan onze koeien in het voorjaar weer naar buiten! Ook dit jaar is dat natuurlijk de bedoeling alleen iets later dan normaal.

Wij zijn namelijk bezig met het bouwen van een nieuwe koeienstal. Zodra de looplijnen en de afrastering van het land af zijn mogen de koeien weer naar buiten. Dit zullen wij op tijd bekent maken, het zal ergens eind mei zijn!